Odense Byråd satte forleden 1 mio. kr. af om året til at skabe bedre studieliv for byens 40.000 studerende, hvor mistrivsel og frafald både er alvorligt for den enkelte, men også for byen.

”Som voksen kommer man let til at huske sin studietid i et måske lidt for positivt og afklaret lys. Men når man står midt i det, kan det være meget uoverskueligt,” siger borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel, som under budgetforhandlingerne for nylig tog initiativ til, at Odense nu får en studielivspolitik.

”Vi glemmer, hvor sårbart og udfordrende det kan være at flytte hjemmefra - måske til en anden by, hvor man hverken har sine forældre eller sit netværk at støtte sig til. Pludselig har man ansvaret for hele sit liv og skal samtidig præstere på en uddannelse. Det pres kan være overvældende,” siger Peter Rahbæk Juel, som selv kom til Odense fra Skjern i Vestjylland som 18-årig uden et netværk.

Peter Rahbæk Juel havde selv stor glæde af at komme med i en sportsklub, da han læste på SDU. Derfor håber han, at byens klubber og foreninger vil tage aktivt del i udarbejdelsen af en studielivspolitik. Foto: PR/Odense Kommune.

”Jeg kendte én person i Odense, en kammerats storebror, det var det. Da jeg begyndte at læse historie ude på universitet sammen 100 andre, kendte jeg nul. Heldigvis kom jeg i en rigtig god studiegruppe,” siger Peter Rahbæk Juel, som også hurtigt meldte sig ind i en håndboldklub.

”Jeg spillede jo håndbold hjemme i Skjern, så noget af det første, jeg gjorde, var at slå op i en telefonbog og finde den nærmeste håndboldklub. Så cyklede jeg ned til Stjernen, noterede deres træningstider og mødte op til næste træning. Jeg blev en del af et stærkt fællesskab, hvor man også satte pris på tredje halvleg,” siger Peter Rahbæk Juel, som dengang boede i en fugtig kælderlejlighed på Reventlowsvej, som hans studiekammerater kaldte 'Fugttemplet'.

”Jeg blev hurtigt en del af nogle netværk, men det er desværre ikke alle, som bliver det. Nogle oplever personlige, psykiske problemer og begynder måske at få huller i deres tilstedeværelse. Pludselig hører man bare, at de er droppet ud,” siger den socialdemokratiske borgmester, som håber, at det fremtidige arbejde med studielivspolitikken kan være med til at afmystificere livskriser blandt studerende.

Ifølge Peter Rahbæk Juel kan et godt studiejob i en lokal virksomhed være med til at fastholde en ung i på uddannelse. Foto: PR/Odense Kommune.

”Jeg håber, vi kan begynde at tale om, at det kan være psykisk hårdt og til tider ensomt at uddanne sig. Det skal ikke længere være et tabu, hvis man føler sig presset og måske får psykiske problemer under sine studier,” siger Peter Rahbæk Juel, som er glad for, at forligspartierne bakkede op om, at Odense skal have en studielivspolitk.

”Med 40.000 studerende i Odense er de en del af byens DNA, men som kommune kan vi ikke skabe trivsel blandt dem alene. Det skal ske i et samarbejde mellem os, foreninger, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og de studerende selv. Men ambitionen er klar. Vi skal være danmarksmestre i trivsel og det gode studieliv," siger han.

Ifølge budgetaftalen skal der i 2020 udarbejdes en studielivspolitik, etableres et studielivsråd og arrangeres et årligt unge-topmøde.