29-årige Stephanie Møller læser idræt på SDU og driver træningsklubben urbanRUN, hvor stopure er bandlyst, og alle er velkomne.

”Vi skal fandeme til at tænke anderledes. Fysisk inaktivitet er den næsthyppigste dødsårsag herhjemme og overgår endda rygning. Derfor er vi som samfund nødt til at se på, hvordan vi kan få flere personer til at være mere aktive,” siger 29-årige Stephanie Møller.

Ved siden af sine studier på SDU ejer og driver hun firmaet urbanRUN, som er et træningsfællesskab for motionsglade kvinder. Hun og flere instruktører samler flere gange i løbet af ugen kvinder til fælles løb, powerwalk samt fysiske aktiviteter ved blandt andet Munke Mose og på Havnen.

”Mine medlemmer smiler heldigvis altid og er glade. Men efter min mening er der alt for mange psykologiske barrierer, der spærrer for, at man kan komme i gang med at motionere. Hvem har lyst til at løbe, hvis dem, du løber med, altid løber fra dig? Og har du én gang prøvet at blive valgt til sidst, når der skulle vælges hold, glemmer du det aldrig og vil måske altid have det svært med holdsport,” siger iværksætteren, som hele sit liv har været meget fysisk aktiv som danser og instruktør.

Stephanie Møller glæder sig over at se medlemmer af urbanRUN, som slet ikke kan løbe, når de melder sig ind, få fysikken tilbage i løbet af nogle få måneder og blive i stand til at løbe i deres helt eget tempo.

”Jeg vil betegne mig selv som robust bygget, så det var ikke mig, der blev valgt til at skulle løftes af drengene, når vi dansede. Jeg og mange andre inden for dansens verden var anderledes bygget. Måske er det derfor, jeg selv er så opmærksom på at anerkende og få alle med,” siger Stephanie Møller, som begyndte at læse Idræt & Sundhed på SDU i 2015 og efter planen bliver færdig som kandidat til sommer.

”Jeg havde søgt ind på de andre universiteter, men blev grebet af SDU's fokus på, at idræt og bevægelse er for alle. Jeg er selv meget optaget af, hvordan vi får folk til at droppe elevatoren og tage trappen i stedet for. Derfor passer SDU rigtigt godt til mine ambitioner om at inddrage og udvikle det enkelte individ,” siger Stephanie Møller fra urbanRUN, som i dag har 125 medlemmer og fire timelønnede instruktører.

Træningsklubben blev etableret af Stephanie og en veninde i 2017 i regi af løbebutikken FIT4RUN på Skibhusvej, men i 2018 fik Stephanie lov til at overtage klubben, som hun nu driver som et enkeltmandsfirma.

”Dengang var mange af medlemmerne erfarne løbere, men jeg ville jo gerne have fat i de uerfarne og dem, som virkelig har brug for inspiration til at være aktive i naturen. Så jeg satte farten ned. Ja, vi har faktisk ingen krav til, hvor hurtigt man skal kunne løbe eller gå. Alle er velkomne. Pludselig strømmede det til med kvinder,” smiler Stephanie Møller og glæder sig over, at hun udover at være med til at give en masse mennesker nogle positive oplevelser med motion, også får erfaring som iværksætter.

Stephanie Møller tjener penge på sin løbeklub, men lader dem blive i selskabet, så klubben kan ekspandere til andre byer i Danmark.

”Jeg lever drømmen som iværksætter ud. Det er hårdt, men sjovt og lærerigt,” siger den 29-årige kvinde, som arbejder på at udbrede sit træningskoncept til andre byer, så endnu flere kvinder kan få muligheden for at være med.

”Vi har allerede åbnet en afdeling i Ribe, hvor vi får en masse gode erfaringer med at drive konceptet i en by, der er mindre end Odense. De erfaringer regner vi da med at få brug for senere,” siger Stephanie Møllern fra urbanRUN.