Udover at odenseanernes afføring har gjort VandCenter Syd selvforsynende, har vandcenteret flere bæredygtige planer med spildevandet.

Hver gang odenseanerne trækker ud i toilettet, er de med til at producere grøn energi og reducere CO2-udledningen. VandCenter Syd kan nemlig lave strøm af afføringen. Og det giver ikke så lidt. En odenseaners toiletbesøg over et år laver nok strøm til at oplade en ipad i to år og 8 måneder. Derfor er VandCenter Syd nu blevet selvforsynende med strøm lavet af odenseanernes spildevand.

-  Der er med andre ord energi i lortet, fortæller Ivan Vølund, der er spildevandschef på VandCenter Syd.

Ifølge Ivan har Vandcenter Syd har flere bæredygtige fremtidsplaner med odenseanernes spildevand.

Slamgnaskende bakterier producerer brændstof

Når Vandcenter Syd forvandler odenseanernes afføring til energi, smider de slammet fra spildevandet ind i fire store tanke. I tankene bor methandannende bakterier, som gnasker slammet i sig. Bakterierne danner gas.

-  Gassen er ligesom benzin på en bil, lyder det fra Ivan, der fortæller, at gassen bliver brugt som brændstof på en stor grøn motor, som generer strøm.

Motoren, som laver strøm af den gas bakterierne danner. Foto: VandCenter Syd

Metoden med bakterier på rensningsanlæg har tidligere været brugt for at mindske slammet, når man renser spildevand. I dag har man fundet ud af at gassen, som bakterierne danner kan lave strøm - meget strøm.

Ved at lave strøm ud af gassen fra bakterierne producerer renseanlægget Ejby Mølle i Odense selv 188 % af den energi, som anlægget bruger. De er derfor blandt en af de bedste i verden til udvinde energi fra spildevand. Overskuddet fra renseanlægget gør, at VanCenter Syd er 100% selvforsynende med strøm.

VandCenter Syd vil udvinde fjernvarme ud af spildevandet sammen med Fjernvarme Fyn. Foto: VandCenter Syd

Spildevand er fremtidens varme

Spildevand er der fremtid i – selv når det er renset, fortæller Ivan Vølund. Sammen med Fjernvarme Fyn arbejder VandCenter Syd med at producere fjernvarme ud af odenseanernes spildevand.

- Når vi har renset spildevandet, hælder vi det tilbage i Odense Å. Men med nogle varmepumper kan fjernvarmeværket sænke temperaturen 5 grader, så vandet bliver koldere. På den måde kan man lave fjernvarme ud af varmen fra vandet, som kan sendes ud til odenseanerne, forklarer Ivan Vølund.

I udgangen er år 2025 skal Fynsværk stoppe med at fyre med kul. Derfor er Fjernvarme Fyn sammen med VandCenter Syd i gang med at bygge store huse, hvor varmepumperne skal stå inde og trække varme ud af vandet. Ifølge Ivan Vølund vil pumperne starte inden udgangen af 2020.