I takt med, at erhvervslivet i Odense internationaliseres, øges efterspørgslen på en plads på Odense International School, hvor man snart runder elev nummer 200.

”Vi ser os selv som en vigtig medspiller i den forandring, byen undergår i disse år. Vi håber, vi med vores skole gør det muligt for virksomhederne, OUH og SDU at tiltrække og fastholde de medarbejdere, de har brug for,” siger lederen af Odense International School på Østre Stationsvej, Johanne Skaanes-Allo.

Skolen åbnede i 2011 med under 10 elever, men ved skoleårets begyndelse i august i år var tallet oppe på 185.

Johanne Skaanes-Allo kom til Henriette Hørlücks Skole i 2007 for at gøre skolen klar til Cambridge-certificering. I 2011 blev hun leder af Odense International School, som er en del af skolen.

”Oveni har vi en del elever, der begynder ved årsskiftet, og en gruppe, der begynder i Forårs SFO, så til marts regner vi med at være 200. Skolen er dimensioneret til omkring 230 elever, så vi skal nok snart se os om efter udvidelsesmuligheder,” siger 43-årige Johanne Skaanes-Allo, som er stolt over, at skolen ikke bare er en skole, ”hvor man snakker engelsk”.

”Vores mission er at gøre vores elever til aktive medborgere. De skal lære at tage ansvar for sig selv, deres familier, venner og for det lokalsamfund, de er en del af,” siger skolelederen og nævner faget Global Perspectives, som skolen indførte allerede for fem år siden.

Der går ialt 665 elever på Henriette Hørlücks Skole og Odense International School. Foto: PR/Henriette Hørlücks Skole.

”Greta Thunberg ville have elsket det fag. Vi beder vores elever finde lokale løsninger på globale problemer. Det nytter ikke noget bare at sidde og se på, at isen smelter, det passiviserer os. Det er vigtigt for os mennesker at vide, at vi kan gøre noget selv,” siger Johanne Skaanes-Allo fra den internationale skole, som er en del af Henriette Hørlücks Skole, hvor engelskundervisning altid har fyldt meget i skoleskemaet.

”Vi er en integreret del af Henriette Hørlücks Skole. De i alt 665 elever her på campus har en fælles skoledag, holder frikvarter sammen, går i SFO sammen og rejser sammen. Så selv om vi en selvstændig skole med vores egen profil, så er vores elever også en del af skolen og lokalsamfundet her i Odense og på Fyn,” siger Johanne Skaanes-Allo.

Da Odense Kommune rømmede Badstuen i 2008, købte Henriette Hørlücks Skole den gamle bygning og indrettede den til skole. Foto: PR/Henriette Hørlücks Skole.

Hun afviser også enhver tale om, at den internationale privatskole skulle være elitær eller ekskluderende.

”Det er en myte, at privatskoler lever i deres egen boble. Vi tager ansvar for vores elever og er inkluderende som andre skoler. Vi arbejder også meget med børnenes trivsel og med antimobning. Som andre skoler forsøger vi at skabe trygge rammer og at være den stabile faktor i et barns liv, hvis det stormer på hjemmefronten,” siger skolelederen og peger på, at eleverne på Odense International School i sagens natur ofte har boet mange steder og kan have oplevet mange skift.

Ifølge skoleleder Johanne Skaanes-Allo hænger Odense International Schools succes sammen med, at det går godt for erhvervslivet i Odense.

”Vi har en del danske forældre, som er vendt hjem efter flere år i udlandet og ønsker, at deres børn skal fortsætte med at gå i en international skole. Men de fleste af vores elever har forældre, der begge er udlændinge, og som et kommet her for at arbejde i en periode,” siger Johanne Skaanes-Allo, som selv har en norsk far, en skotsk mor og er gift med en franskmand.

”Jeg synes, det er vigtigt, vi forholder os til vores identitet i det hele taget, men i særdeleshed her på skolen” siger skolelederen, der er uddannet på Oslo Universitet i blandt andet religionshistorie og engelsk litteratur og lavede speciale om skotsk identitet i engelsk dramatik.