Eleverne på byens skoler kan takke 38-årige Anders Michelsen for, at de i dag kan lære om bæredygtighed på en meget håndgribelig måde.

”Jeg var allerede meget nørdet, da jeg var en lille dreng. Jeg fandt de mærkeligste ting, som jeg gemte, for det kunne jo være, jeg kunne bruge dem til noget senere. Når jeg kom forbi et vejarbejde, tog jeg jordprøver, som jeg undersøgte og gemte i små glas. Og jeg elskede at skille ting ad og samle dem igen,” siger 38-årige Anders Michelsen.

I dag er han ansat som projektmedarbejder i ungdomsskolen i Odense Kommune og manden bag et nyt, mobilt plasticlaboratorium, hvor elever kan vaske, kværne, smelte og genbruge plastic på et anlæg, der er drevet af solceller og en vindmølle.

På Plast Lab on Wheels, som Anders Michelsen var med til at opfinde, lærer byens unge at genanvende plasticaffald.

”Det er bare så vigtigt at få fat i børnene og de unge så tidligt som muligt, så de kan blive motiveret til at passe på miljøet og på en meget håndfast måde blive opmærksomme på deres eget forbrug,” siger Anders Michelsen, som også var med til at bygge det store halmhus i Danmarksgade, hvor byens unge bliver undervist i at være bæredygtige.

”Jeg er ikke hellig, men jeg synes, man skal passe på naturen, og hvis man med en meget lille indsats kan skrue ned for sit forbrug og op for genbrugstanken, så skal man gøre det,” siger Anders Michelsen, som altid har været meget søgende og innovativ. Allerede som 10-årig gjorde han sine forældre opmærksomme på, at han besad en teknisk indsigt og en nysgerrighed ud over det sædvanlige, da han på det gamle baneterræn bag TV2 på Rugårdsvej fandt en kasseret DSB-elbil.

Anders Michelsen elsker at ro kajak på Odense Å, og når han flere gange om ugen griber pagajen, bruger han også tiden på åen til at samle affald.

”Den var helt død, men jeg fik skaffet nogle nye bilbatterier og monteret dem, så den kunne køre igen. Vi blev dog opdaget, og mine forældre måtte op på politigården til en høflig samtale med en overrasket politimand,” smiler Anders Michelsen. Han fandt siden en måske mere hensigtsmæssig måde at udtrykke sin interesse for naturen og teknikken på, da han kom på teknisk skole og blev uddannet blikkenslager.

”Jeg blev hurtigt grebet af det gode håndværk og af at løse opgaverne optimalt. Da jeg ikke er specielt interesseret tjene hurtige penge ved at arbejde på akkord, blev jeg ham, der skulle løse de komplicerede opgaver med at renovere kirkespir og montere kobbernedløbsrør. Når der kom en specialopgave ind i firmaet, blev den kaldt en Anders-opgave,” husker den opfindsomme blikkenslager.

Anders Michelsen bruger ikke krus, men et gammelt rødbedeglas med låg. "Det er jo upcycling på den nemme måde. Og så kommer der hverken træspåner eller blade ned i min kakao, når jeg arbejder," siger han.

Allerede som nyudlært begyndte han at interessere sig for genanvendelse og bæredygtighed, og det vakte opsigt, når han gik og samlede byggeaffald op, for det var der ikke mange, der gjorde.

”Vi havde den aftale i firmaet, at vi måtte tage de ting med hjem fra arbejdspladsen, som alligevel skulle smides ud, uanset om det var gamle byggematerialer eller for eksempel afklip fra zink og kobber. På den måde fandt jeg ud af, at der også var penge i genanvendelse,” siger Anders Michelsen. Har arbejdede som blikkenslager i 12 år, inden han blev involveret i byggeriet af halmhuset, som dengang var Odense Fødevarefællesskabs projekt.

Anders Michelsen færdes hjemmevant i naturen og elsker at klatre, vandre, sejle, ro og overnatte i det fri. 

”Det var nok endt med at blive revet ned igen, for der var ikke penge til driften. Men jeg sagde, at hvis vi laver det ordentligt, så skal der nok komme nogen og redde det,” siger Anders Michelsen. Og han fik ret, da kommunen og ungdomsskolen i 2016 overtog halmhuset, der var blevet flyttet fra en plads ved rådhuset til kulturcentret i Danmarksgade.

”Mens vi gik og indrettede det til undervisning med værksted, udekøkken, drivhus og kompostbeholder, udviklede vi tanken om et mobilt klasseværelse,” siger Anders om baggrunden for det mobile plasticlab.

Sammen med en god kollega udviklede Anders Michelsen det mobile plastlaboratorium, så undervisningslokalet nu kan tages med ud på skolerne og til events som for eksempel Havnekulturfestivalen.

”Vi havde en gammel trailer med bogiehjul stående, som vi brugte til at tegne efter, da vi udviklede plastlab'et. Helt i den bæredygtige ånd var det også den, vi endte med at bygge laboratoriet på,” siger Anders Michelsen om opfindelsen, som allerede er blevet efterspurgt på skoler og til events.

”Jeg havde i mange år gået og været irriteret over at se andre mennesker smide affald i naturen og frådse med forbruget. Men så sagde min kæreste, at folk måske ikke ved så meget om naturen som mig, og at det måske er af uvidenhed, at de ikke passer på miljøet. Så måske skulle jeg begynde at dele min viden. Derfor er det bare så fedt, at vi nu har fået sådan en fed platform,” siger han.

Eleverne samler plastic ind, som de vasker og klipper i mindre dele, inden den bliver kværnet, smeltet og brugt i en 3D-printer eller en trykstøber og får en ny funktion. Maskineriet bliver drevet af sol, vind og gammel fritureolie.