Selv om små og mellemstore virksomheder også producerer store mængder data, udnytter de dem sjældent. En ny og let tilgængelig kandidatuddannelse i Data Science skal gøre det muligt for lokale virksomheder at få fat i en dataspecialist.

”Jo-jo, selvfølgelig kan man da bare slette alle de data, man producerer. Men det gør dine konkurrenter altså ikke. De analyserer dem og bruger dem kommercielt,” siger professor i datalogi på SDU, Peter Schneider-Kamp.

Han står i spidsen for en ny to-årig uddannelse på SDU, som hvert år vil udruge 60 eksperter til at kunne knække og operationalisere big data. Planen er, at de kommende kandidater skal gøre det muligt for små- og mellemstore virksomheder at ansætte en dataspecialist.

Foto: Taylor Vick/Unsplash.

”I dag er der så stor efterspørgsel på dataloger, at de ofte bliver tilbudt job i store virksomheder i udlandet, inden de er færdige. Med den nye uddannelse håber vi, at det bliver muligt for eksempelvis mindre Odense-virksomheder at kunne ansætte personer, der kan arbejde med data,” siger Peter Schneider-Kamp.

Baggrunden for uddannelsen er, at mængden af data nærmest er eksploderet de seneste fem-seks år, uden at de små og mellemstore virksomheder og organisationer har været i stand til at udnytte dem.

”Data er en råvare, som man kan udnytte lige som andre råvarer. Hvis du for eksempel er et forsyningsselskab, får du data om dine kunders forbrug nærmest hvert sekund. De data kan du bruge til at optimere din produktion og reducere din miljøbelastning med. Og hvis du ikke gør, så gør konkurrenten,” siger professoren.

Den 41-årige professor elsker datalogi, som minder ham om at bygge Lego, men uden tyngdelov og mangel på klodser: "Alt kan lade sig gøre i datalogiens verden".

Han peger på, at mange af de helt store aktører som Amazon, Google og Facebook er datadrevne og er vokset eksplosivt, netop fordi de har været i stand til at kommercialisere data.

”De har forstået at bruge den data, som deres brugere leverer, forretningsmæssigt. Tidligere brugte vi for eksempel  mange penge på selvstændige navigationsløsninger, når vi skulle ud og køre bil. I dag bruger vi Googles kort, fordi de integrerer de oplysninger om fx. tæt trafik, som deres brugere indrapporterer,” siger Peter Schneider-Kamp.

Datalogiprofessor Peter Schneider-Kamp griber stadig ud efter Donald E. Knuths bøger om programmering og algoritmer, selv om Volume 1 blev skrevet for 50 år siden. SDU-professorens opdaterede udgave er dog fra 1997.

Den ny kandidatuddannelse udmærker sig også ved, at man kan blive optaget uden at være en it-nørd, bare man har en bachelor-eksamen fra et universitet eller en professionshøjskole.

”Vi skal nok lære folk at programmere, bare de er villige til at lære det. Ved at optage personer med en anden faglig baggrund end for eksempel datalogi, får kandidaterne lettere ved at bygge bro, når de kommer ud i virksomhederne. Vi håber, at de nye kandidater får nemmere ved at integrere forskellige fagligheder og ikke mindste mennesket frem for teknikken i deres løsninger,” siger Peter Schneider-Kamp.

De første 60 studerende begynder på uddannelsen om to uger.