To iværksættere vejleder studerende i at mestre skriftlige opgaver. En disciplin, som ofte er forbundet med stress og forvirring.

Hver 3. studerende i Danmark føler sig stresset. Det viste en landsdækkende undersøgelse lavet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sidste år. Her er præstationsangsten, karakterræset samt andet pres fra studiets mange opgaver nogle af årsagerne til, at studerende bliver ramt af stress.

Det vil to iværksættere fra Syddansk Universitet lave om på. Sammen har de lavet Opgaveakademiet. En virksomhed, som vejleder studerende på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser i skriftlige opgaver. For det at skrive skriftlige opgave er en af de vigtigste discipliner på landets uddannelser. Hvis den studerende ikke mestrer kunsten at skrive en opgave, så skrumper karaktererne, selvom den studerende er nok så klog.

Derfor satser de to iværksættere også kun på at have deres kunder én gang.

-  Vi er et akademi, fordi vi underviser i at skrive opgaver. Det skal helst være et kvalitetsstempel, hvor man genbruger det, man lærer, i næste opgave, lyder det fra Kristina, der har 25 års erfaring i at vejlede i akademisk opgaveskrivning. Kristina Jensen står sammen med Ida Marie Sørensen bag Opgaveakademiet.

Fra åben telefontid til ny virksomhed

Når 3.g- eleverne på Tornbjerg Gymnasium skrev SRP, som er en større skriftlige opgave på gymnasiet, ringede Kristinas telefon altid hver morgen. I røret var elever, som havde spørgsmål til opgavens opbygning, frustrationer over skrivearbejdet eller et behov for nogle gode råd.

Ved siden af arbejdet som dansklærer på gymnasiet, valgte Kristina nemlig at indføre en fast morgentelefontid for SRP-skrivende elever.

- Jeg kunne se, at der var et behov. Mange unge mennesker er blufærdige, når det handler om deres skriftlighed, fordi de synes, at det er ydmygende ikke at kunne finde ud at skrive en opgave med alle de krav, Undervisningsministeriet stiller til opgaverne, lyder det fra Kristina, der fortæller, at det at skrive en opgave på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser er en teknik, du kan lære at bruge, og som kommer dig til gavn på langt de fleste af landets uddannelser. Eksempelvis vil du, uanset hvilken uddannelse du læser på, opleve, at din skriftlige opgave skal indeholde opgaveafsnit, der redegør, analyserer, diskuterer og perspektiverer et emne.

Selvom de studerende får vejledning i at skrive sådanne opgaver på skolerne, er vejledningen ikke altid tilstrækkelig for alle studerende. Det har Ida erfaret, da hun læste på Syddansk Universitet.

-Der er pres over hele linjen, når der skal skrives opgaver. Vejlederne er superdygtige. Men nogle gange har de studerende brug for mere hjælp end den, uddannelsesinstitutionerne kan give dem, fortæller Ida.

Hun var derfor hurtig til at sige ja til den idé, som hendes ven og tidligere gymnasielærer foreslog hende.

I nogen tid havde Kristina nemlig tænkt på at starte Opgaveakademiet. Hun havde sagt sin stilling op på Tornbjerg Gymnasium og arbejdede nu for virksomheden MiR. Men hun savnede sine elever. Sammen blev Kristina og Ida enige om at starte en virksomhed, der giver de studerende sjælefred, når det kommer til de skriftlige opgaver.

Snyd er no go

”Bachelorambulance”, ”Specialeknuseren” og ”SOS til større skriftlige opgaver”. Dette er blot nogle af de opgavepakker, man kan købe på Opgaveakademiet.dk. Derudover kaster Ida og Kristina en masse opgavetips- og tricks ud i æteren på de sociale medier. Og dem har de mange af.

Kristina har vejledt i opgaveskrivning i snart mere end 25 år. Udover at have undervist på Tornbjerg har hun vejledt venner og familiemedlemmer i den akademiske skrivekunst. Hun har derfor beskæftigede sig med opgaver fra et hav af forskellige studier og uddannelsesinstitutioner. Det samme har Ida, der har været mentor på SPS, Socialpædagogisk støtte på Syddansk Universitet, hvor hun har hjulpet studerende fra forskellige studier med at planlægge og strukturere deres skriftlige opgaver.

Selvom de to iværksættere vejleder studerende på alle uddannelsesniveauer og studier i alt fra opgavens struktur til korrektur, så har de dog en grænse.

- Vi skriver intet i opgaven. Og vi tager ikke ansvar for, hvad eleven skal skrive, pointerer Kristina, mens Ida fortsætter

-  I stedet hjælper vi den studerende gennem alle skrivefaser med struktur og overblik. Hvis man gerne vil have sproglig vejledning, så står vi klar med en række gode råd. Og vi læser også gerne en opgave igennem og giver feedback på sproglige formuleringer med mere. Men opgaven skriver de selv, afslutter Ida.

Ifølge de to iværksættere er det vigtigste, at den studerende får en god opgaveproces. Udover at Opgaveakademiet leverer skelettet til alle slags studieopgaver, så planlægger de at lave flere workshops i grammatik og opgaveskrivning. For ifølge Ida og Kristina er livet for kort til at stresse over skriftlige opgaver.