I dag er det international skraldedag eller rettere ”World Cleanup Day”. Anders Michelsen fra Halmhuset, UngOdense giver sit bud på 3 skraldelege, som gør affaldsindsamlingen til en sjov børneaktivitet.

Lørdag den 19. september er World Cleanup Day. Det er en dag, hvor man over hele verden befrier naturen for skrald, som folk har efterladt.

Skraldedagen startede i Estland for 10 år siden. I dag er hele kloden dedikeret til affaldsindsamlingen.

Anders Michelsen, der underviser i bæredygtighed i Halmhuset, kommer her med 3 skraldelege, som gør affaldsindsamlingen til en hyggelig aktivitet for familien.

- I Odense er der generelt affald overalt i byrummet. Så det er bare at tage nogle gode sko på og et par poser i sin taske, fortæller han.

3 lærerige skraldeaktiviteter

  1. Kampen om det ældste stykke:

- Kig på datomærkningen, når du finder affald, som har indeholdt mad. Lav en lille konkurrence om, hvem der kan finde det stykke affald, som har ligget længst i naturen. På den måde kan man se, hvor længe plastik kan blive liggende i naturen, hvis ikke du samler det op. Det er nemlig vildt at se, at et stykke plastik kan ligge i naturen i 15 – 20 år og stadigvæk se ud som om, at det blev smidt i går.

2.  Det mærkeligste fund.

- Se hvem der finder det mærkeligste fund. Når man går i naturen, kan man virkelig finde mange mærkelige skraldefund. Ved hvert fund får man en snak om, hvordan søren det er havnet i naturen.

3.  Flest skodder

-  Lav en konkurrence om, hvem der kan samle flest cigaretskod i gruppen. Der er nemlig så mange at finde, at det hurtigt kan blive en rigtig sjov konkurrence.

Cigaretskod udgør en kæmpe del af plastforureningen i Danmark. Faktisk anslås det, at der hver eneste dag bliver smidt 9.500.000 cigaretskod ud i den danske natur.

Anders er en af Odenses ukronede eksperter i affald. Sammen med kollegaen Susan og 7 skoleklasser samlede han 2.6 ton affald op af Odense Å. Han kender derfor gode indsamlingssteder i Odense, hvor naturen ofte ender som skraldespand.

ANDERS SKRALDEGUIDE: Her flyder det med affald i Odense

Åsumvej:

-Dele af Åsumvej er hævet i forhold til det omkringliggende terræn. Det gør, at affaldet let blæser ned af skrænterne langs vejen. Der er et hegn, man skal passere for at komme til affaldet og så er der træer og krat, som gør, at det ikke er et sted, hvor der normalt bliver samlet affald.

Havnegade:

-I grøften langs vejen og kanalen ligger der altid meget affald. Den helt store affaldsudfordring ved Havnegade er, at der ligger en genbrugsstation. Når brugerne af stationen ikke får spændt deres lette plastaffald ordentlig fast på traileren, blæser det af og havner i grøften eller kanalen. Derudover ligger der en stor metalskrot-genbrugsvirksomhed på gaden, som bl.a. tager sig af byens aflagte biler. Når bilerne havner i skrot, skal metallet skilles fra plastikken. Men ikke alt plastisk bliver skilt fra metallet. Dette betyder, at når metallet skal transporteres væk i store containere, så blæser der en sky af små plastikstumper ud af containeren, når den bliver kørt væk. Disse stumper havner i naturen.

HUSK: Når du skal på skraldetur, så husk handsker eller håndsprit.